Hogyan építsük meg a mikrokontroller programozót?

A 89C2051-es programozásához összesen 17 I/O vonalra van szükség, ebből 8 kétirányú kell legyen. Célszerű volt ezek alapján a programozást vezérlő egységnek az ő nagytestvérét a 89C52-est választani. Ezt a kontrollert néhány tranzisztorral és egy tápegységgel kiegészítve meg is van a kellő megoldás:

A fenti kapcsolási rajzról látható, hogy a programozó hardverét egy MAX232 szintillesztőn keresztül a PC soros portjáról fogjuk vezérelni. A programozási módok vezérlését az IC2 P2.0-P2.3 portjainak segítségével állítjuk be. IC2 P2.4-es portja adja a beírójelet, P2.5-ös portja lépteti a programtároló címszámlálóját. Az IC2 P3.5 kapcsolja a T3 tranzisztor segítségével a programozandó kontroller tápfeszültségét. A programozáskor a 2051-es RST (1) lábára 0, 5 illetve 12V-ot is kell adni ezt a T4,T1,T2-ből felépített áramkör végzi el, amit IC2 P2.6 P2.7 portjáról vezérlünk. A cucchoz tartozik még egy hálózati tápegység ami előállítja a 12.7V illetve 5V tápfeszültséget. Ez viszonylag egyszerű, hálózati trafóból, egyenirányító hídból, bufferkondiból és 2 darab LM317-ből áll. A 12.7V-ot az indokolja, hogy a 2051 RST lábára menő feszültségek diódákkal vannak közösítve, és itt feszültségesés fog bekövetkezni. Ez az 5V esetében lényegtelen, mert 4.3V-al is biztosítani lehet a logikai H szintet. A 12V nak azonban 12 ± 0.3V a tűrése. A diódákra még R8 ellenállás is rá van kötve, ami biztosítja az RST lábon a logikai L szintet, ha sem T1, sem T2 nincs bekapcsolva.

Mielött a nyomtatott áramkör beültetésének nekikezdenénk, először a dobozzal kell foglalkozni. A dobozból csípőfogó segítségével eltávolítjuk a gyárilag készített távtartókat és a panelt behelyezzük a doboz vastagabb felébe úgy, hogy a beültetési oldal felénk nézzen. A panelt oldalirányban középre helyezzük (sokat nem lötyöghet), és ütköztetjük a trafó felöli részt a doboz rövidebbik oldalára. A panelt és a dobozt kis kezünkkel összeszorítjuk, és a panel sarkaiban levő 4 darab rögzítő furaton át kifúrjuk a dobozt. Célszerű először egyet megcsinálni, azt csavarral biztosítani, és ezután fúrni a maradék hármat. Ha ez kész, akkor a panelt becsavarozzuk a dobozba. Most jön a textool foglalat helyének kijelölése. A panelon a textool foglalat széleinél van 4 darab négyzettel bekerített furat. Ezeken keresztül 1-es fúróval átfúrjuk a dobozt. A keletkező furatok jelölik annak a téglalapnak a sarkait amit ki kell reszelni a dobozból ahhoz, hogy a textool foglalat kibújhasson. A két led helyét úgy jelöljük ki, hogy a ledek furatain át megjelöljük 0.5-ös rottring ceruzával a doboz fedelét. Kivesszük a panelt és a led-láb jelölések közé ř5-ös fúróval furatot készítünk. Körberajzoljuk a textool foglalat helyét mutató téglalapot, belsejét kifúrjuk és szépen körbereszeljük. A doboz külső felén ř6-os fúróval kisüllyesztjük a rögzítő csavarok fejeinek helyét, és a 4 darab távtartót rövid süllyeztett fejű csavarral rögzítjük. Ha jól dolgoztunk a csavarok feje egyvonalban van a doboz külső felületével.Most jön a matrica felhelyezése. A matricát a ragacsvédő levétele nélkül szigetelőszalaggal a szélét jelző vonalon kívül leragasztjuk egy rajztáblára, utána ráragasztjuk a védőfóliát , majd a matrica körvonalait jelző vonalak mentén szikével vonalzó mellet kivágjuk. Egy kis benzinnel letöröljük az addig már agynorafogdosott doboz külső felületét, majd a matricát a ragacsvédő eltávolítása után ráragasztjuk a dobozfedélre. Most már csak a lukak kivágása van hátra. A textool helyét szikével a ledek helyét kisollóval kell kivágni.Ezután kezdhetjük beültetni a panelt. Először a diódákat, az IC2 és IC1 foglalatait, majd az ellenállásokat forrasztjuk be álló helyzetben. Ezután jönnek a stabilizátor IC-k, majd a tranzisztorok és a kis kondenzátorok, illetve az RS232 csatlakozó. Ezután jöhet a kvarc, a biztosítékház, a bufferkondi és a trafó. A 4700uF-os kondit fekvő helyzetben kell beforrasztani. Általában igaz, hogy mindig a legalacsonyabb alkatrészekkel kezdünk, es a legmagasabbakkal kell befejezni.A művelet legvégén fogjuk a textool foglalatot a helyére illeszteni. Először a foglalatot meg kell emelni, ehhez egy 20 lábú precíziós IC foglalatot illesztünk a textool lábaira és azokat megforrasztjuk.Az így megemelt foglalatot és a két ledet a
PANEL FORRASZTÁSI OLDALA felöl dugjuk be és az ALKATRÉSZ OLDALON FORRASZTJUK meg! A piros ledet a trafó felé eső, a zöldet a vezérlő kontroller felé eső helyre kell beültetni.A hálózati kábelhez tartozó törésgátlónak Ř8-as furatot készítünk a doboz másik felének trafó felé eső oldalán. Bepaszírozzuk a törésgátlót, áthúzzuk rajta a vezetéket annyira, hogy ha a két dobozfelet egymás mellé helyezzük, akkor kényelmesen be lehessen forrasztani. A hálózati kábel beforrasztása után rögzítjük a panelt. Az RS232 kábellel hasonlóan kell eljárni a külömbség az, hogy a négyeres biztonságtechnikai kábelhez 50 ohm-os vékony koax héjából lehet törésgátlót készíteni, amihez Ř5-ös furatot kell fúrni.Ha már az RS232 kábel is be van húzva, a vége megpucolva, illetve az árnyékolás és a sárga vezeték ki van nyesve belőle, akkor ráforraszthatjuk a csatlakozókat. A pattintós tüskecsatlakozóhoz kapott érintkezőket levágjuk a tartójáról, és egyenként forrasztjuk a kábelekre. A bepattintás a házba ezután következik. A bufferkondi felöli az 1-es, a középső a 2-es és a panel széle felöli a 3-as. A vezeték bekötését a következő táblázat mutatja:

CANON DB9 Funkció Pattintós csatlakozó Kábel szín
5 GND 2 zöld
2 RX-TX 1 piros
3 TX-RX 3 fehér


Érdemes az 5V-ot előállító stabilizátorra egy alumíniumból készített hűtőtömböt húzni. Ezt bármilyen kis darab anyagból elkészíthetjük egy Ř4.8-as fúróval. A lukat be kell kenni fehér hűtőtrutyival és így húzzuk a stabilizátorra. Mielött az IC-ket betennénk a foglalatba, néhány mérést érdemes elvégezni. Tegyünk tehát biztosítékot a biztosítékházba, és pattintsuk rá a fedelet az esetleges áramütés veszélyének csökkentése érdekében. Dugjuk be a hálózati kábelt a konnektorba.

FIGYELEM!! A panel trafó felöli részén 230V van. Tessék óvatosan méricskélni!!


A műszert állítsuk feszültségmérés állásba, és a COM ra kötött fekete mérőtapintót helyezzük IC2 20. lábára. IC2 40. lábán illetve IC1 16. lábán +5V nak kell lennie. Érdemes még IC3 outputján ellenőrizni a +12.7V meglétét. Ha ezek rendben vannak, akkor húzzuk ki a cuccot konnektorból és helyezzük be az IC-ket a foglalatokba. Legvégül pattintsuk össze a dobozt. A hardver teljes működőképességének ellenőrzését a vezérlő programnál leírt harver tesztelés alapján végezzük.

VISSZA