A GN-200 felhasználói leírása

1 A navigátor kezelőszervei

Az előlapon található négy nyomógomb:

És felső oldallapon található három kapcsoló:

1.1 A kapcsolók funkciói


A POWER feliratú kapcsolóval lehet a készüléket be illetve kikapcsolni. Mivel a készülékben alkalmazott mikrokontroller csak egyetlen soros porttal rendelkezik A SERIAL COMMUNICATION kapcsoló segítségével tudjuk kiválasztani, hogy a készülék a GPS engine-el vagy a PC vel kommunikáljon. A LIGHT feliratú kapcsolóval pedig a kijelző háttérvilágítása kapcsolható be, ha kincskeresés közben ránk tör az erdőben a sötétség.

1.2 A nyomógombok funkciói

Az előlapon elhelyezett négy nyomógomb sok funkciót lát el, de igyekeztem ezeket logikusan felépíteni, így a készülék kezelése biztos nem bonyolultabb egy mobiltelefonénál.

1.2.1 A készülék hidegindítása

Amikor az összerakott készüléket először bekapcsoljuk, akkor a GPS engine alapállapotban fog elindulni. Ahhoz, hogy az engine egy nyelvet beszéljen a mikrokontrollerrel, fel kell őt programozni. Ennek érdekében a bekapcsolás elött nyomjuk meg a CSTE feliratú gombot és mindaddig tartsuk nyomva, amíg a kijelzőn a "SENDING SETUP TO GPS ENGINE" felirat meg nem jelenik. Ha a készülékbe beépítettük a backup battery-t akkor ezt a műveletet elegendő az első bekapcsolásnál és a backup battery cseréje után végrehajtani.

1.2.2 Koordináta adatok betöltése illetve kiolvasása

Ha a készülékbe adatokat akarunk betölteni vagy onnan kiolvasni, akkor nyomjuk meg a COMM feliratú gombot, miután a "SWITCH TO PC" felirat jelenik meg a kijelzőn. Ekkor a SERIAL COMMUNICATION kapcsolót PC RS232 állásba kell kapcsolni. A fel illetve le irányba mutató nyilakkal választhatunk üzemmódot.

Ha a felirányú nyilat nyomtuk meg akkor a "PC COMMUNICATION TRANSMIT DATA" felirat jelenik meg a kijelzőn.Ekkor a PC-n futó GN-200 Manager -t adatvételi állásba kell helyezni, majd a készüléken megnyomni a SELECT feliratú gombot, miután a "PROCESSING... TRANSMIT DATA" felirat jelzi, hogy az adatok küldése folyamatban van. Ha ez befelyeződött akkor a "DATA TRANSMITTED SWITCH TO ENGINE" íródik ki. Ekkor kapcsoljuk a SERIAL COMMUNICATION kapcsolót vissza GPS ENGINE állásba.

Ha a leirányú nyilat nyomtuk meg akkor a "PC COMMUNICATION RECEIVE DATA" felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomjuk meg a SELECT GOMBOT miután a "PROCESSING... RECEIVE DATA" felirat jelzi, hogy a készülék adatokat fog fogadni. Ekkor PC-n futó GN-200 Manager -t utasítani kell az adatok letöltésére. Ha az adatok megérkeztek a "DATA RECEIVED SWITCH TO ENGINE" íródik ki. Ekkor kapcsoljuk a SERIAL COMMUNICATION kapcsolót vissza GPS ENGINE állásba. Ha a kommunikáció esetleg lefagyna, akkor TARGET gomb megnyomásával léphetünk ki a funkcióból.

1.2.3 Cél kiválasztása

A cél kiválasztásához nyomjuk meg a TARGET feliratú gombot. Ekkor a legutoljára betöltött cél adatai a geocache vagy pont memória beli sorszáma, rövid neve, leírása jelenik meg. A letöltött célok között a nyilak nyomkodásával válogathatunk. Ha mindkét nyilat egyszerre nyomva tartjuk akkor a kijelzőn megjelenő "SEARCHING..." felirat jelzi, hogy a navigátor keresi a hozzánk legközelebb eső 5 geocache-t vagy pontot. A keresés eredményeként egy lista jelenik meg. A listában a pontok távolságuk sorrendjében jelennek meg. A listából is a nyilak segítségével válogathatunk. A SELECT gomb megnyomására a kiválasztott cél betöltődik a navigációs memóriába. Ha nem akarunk új célt megadni, akkor a TARGET ismételt megnyomásával visszatérhetünk a navigációs üzemmódhoz. A készülék kikapcsolás után is megjegyzi a legutoljára betöltött célt.

1.2.4 Cél megadása manuálisan

Lehetőség van a koordináták kézzel való "begépelésére" is. A funkció elég macerás, de négy gomb áll csak rendelkezésre, a feladatot tehát ezen kell megoldani. A cél megadásához szintén a TARGET feliratú gombot kell megnyomni. Amikor a legutoljára betöltött cél adatai megjelennek tartsuk nyomva a COMM gombot és nyomjuk meg a SELECT-et. Ekkor a készülék a "MANUAL DATA INPUT" feliratot irja ki a kijelzőre, vár egy kicsit, majd a "LAT:0" felirat jelenik meg egy villogó kurzor kíséretében. Ekkor a fel, illetve lenyilakkal választhatjuk ki azt a karaktert amit be szeretnénk vinni. A karakter bevitele után nyomjuk meg a SELECT-et mire a kurzor tovább lép. A koordináta érték bevitele akkor ér véget amikor a tizedes pont utáni ötödik helyiértéket is megadtuk. Ha a bepötyögést elhibáztuk akkor az adott koordináta újra bevihető a CACHE gomb megnyomása után. A LAT bevitele hasonló módon lehetséges. A koordináták megadása után a készülék a "STORE THIS LOCATION?" kérdéssel folytatja. Ha ekkor a felfele mutató nyilat megnyomjuk a bevitt koordináta tárolásra kerül a soron következő üres memóriába. Ha más gombot nyomunk meg, akkor a cél érvényesítődik, de nem lesz eltárolva. A koordinátákat előjeles decimálfokban kell megadni. A geocacherek kedvelt koordináta megadási módja a fok-perc. Ha ilyen módon megadott koordinátákat találunk egy multi geoládában, akkor a bepötyögés elött azokat át kell számítani!
Az átszámítás módja a következő DD.DDDDDş = DDş + MM.MMM´/60. Példa: 47ş 34.925´ = 47ş + 34.925´/60 = 47.58208ş

1.2.5 Navigációs üzemmódok

A készülék bootolás után navigációs üzemmódba kerül. Ekkor alapesetben az aktuális koordinátákat mutatja decimálfokban. A DISP gomb legalább 3 másodperces nyomvatartásával választhatunk a következő kijelzési módok között:

 • Az aktuális koordináták decimálfokban
 • A cél távolsága és iránya
 • A látható műholdak száma
 • Az aktuális koordináták fok-percben
 • Amikor a cél távolságát és irányát jeleztetjük ki a STORE/MODE gomb megnyomásával választhatjuk a megjelenítés módját is.

 • BASIC MODE: A cél távolsága iránya és a koordináta növekmények


 • COMPASS MODE: A cél távolsága és iránya grafikusan
 • COURSING MODE: A cél távolsága és iránya grafikusan


 • 1.2.6 Pillanatnyi koordináta tárolása

  A pillanatnyi koordináták tárolására csak a koordináta kijelzés decimál fokban üzemmód esetén lehetséges. Ennek az a magyarázata, hogy a készülék alapvetően decimálfokban számol. Megijedni azonban nem kell, mert a GN-200 Manager az adatok letöltése után bármelyik formátumban meg tudja azokat jeleníteni. Tehát ha koordinátát akarunk tárolni akkor nyomjuk meg a STORE/MODE gombot. Ekkor a navigátor megkeresi a legközelebbi üres memóriát és koordinátákat oda beírja. Ilyenkor nem árt feljegyezni a memória számát, mert később ennek segítségével tudjuk azonosítani a felvett pontokat.