A GN-200 Manager felhasználói leírása

A GN-200 Manager program teszi lehetővé, hogy a navigátorba adatokat töltsünk be, illetve onnan adatokat menthessünk. A program WINDOWS NT/2000/XP -n futtatható, indulásakor egy ablak jelenik meg, melynek menüivel aktivizálhatók a különböző funkciók. Az adatletöltés mellett hasznos segítséget nyújt az adatok kiválasztásához és a pontok grafikus megjelenítéséhez.
A program telepítést nem igényel, az általad megválasztott könyvtárba kell letölteni. Az a könyvtár lesz a default könyvtára, ahonnan elindítottad, és itt fogja keresni először a gni és a pmf kiterjesztésű állományokat. A programot itt töltheted le.

1 A "Main window" menürendszere

1.1 A File menü1.1.1 Import Data:
Amikor a programot először elindítjuk, annak lokális adatbázisa üres, ezért azt fel kell tölteni az Import data menüpont segítségével. Megnyomásakor egy Open Dialog ablak nyílik, amiben kiválaszthatjuk a feltölteni kívánt gni formátumú állományt. A file betöltése után egy bináris formátumú lokális adatbázis keletkezik. A továbbiakban a program ezt használja. Az aktuális magyarországi geocache-eket tartalmazó file-t itt töltheted le.


1.1.2 Append Data:
A program használata során új adatokat fűzhetünk a meglévőkhöz. A menüpont megnyomásakor szintén egy Open Dialog ablak nyílik, amiben kiválaszthatjuk a hozzáfűzni kívánt gni formátumú állományt. A file betöltése után annak tartalma a lokális adatbázishoz hozzáfűződik.


1.1.3 Export Local Database:
A program aktuális bináris adatbázisát menthetjük el. A menüpont megnyomásakor Save Dialog ablak nyílik, amiben kiválaszthatjuk, hogy text vagy gni formátumban kívánjuk az adatokat kimenteni.


1.1.4 Exit:
A menüpont megnyomásával léphetünk ki a programból.
1.2 A Map menü1.2.1 Show Map:
Az aktuális betöltött térképi állományt megjeleníti egy független ablakban. A megjelenő térképen a billentyűzeten elhelyezett nyilakkal lépkedhetünk. A lépések mértéke a CTRL illetve a SHIFT gombok nyomvatartásával növelhető.A PAGE UP illetve PAGE DOWN gombokkal illetve az egérkerékkel - ha van ilyen az egéren - a térkép nagyítható és kicsinyíthető. A térképet bal egérgombbal megbökve kijelöli a bázis pontot (lásd 1.3), jobb gombbal megbökve a main ablak előrejön.


1.2.2 Layer Settings:
A térkép több egymástól függetlenül megjeleníthető rétegből un. layer-ből áll. Ezeknek a layer-eknek a tulajdonságait tudjuk beállitani a Layer Settings menü megnyomásakor megjelenő dialog ablakban:A statikus layerek be illetve kikapcsolhatók, színük és rajzolási sorrendjük megadható. A layer színének vagy megjelenítési állapotának megváltoztatásához a layerneveket tartalmazó listában a megváltoztatni kívánt layer nevére kattintunk miáltal az kijelölődik. Ekkor az ON Gombbal be, az OFF gombbal kikapcsolhatjuk a layert. Az Edit Color gombbal Color Dialog ablak segítségével megváltoztathatjuk annak rajzolási színét. A rajzolási sorrendet az Up illetve a Dwn gombok nyomogatásával állíthatjuk be. A dinamikus layernek csak a szine állítható. Az OK gomb megnyomásával a layer beállítások elmentődnek.

1.2.3 Load Map:
Ennek a menüpontnak a megnyomásával egy Open Dialog ablak nyílik, aminek segítségével tölthetjük be a kiválasztott pmf formátumú bináris térképi állományt. Az első betöltés után a program megjegyzi, hogy melyik térképet töltöttük be, a menüpontot csak egy másik térkép állomány betöltésekor kell ismét használni. Magyarország egyszerűsített térképét itt töltheted le.

1.2.4 Print Map:
A menüpont a térkép nyomtatására szolgál. Lehetőleg ne használjunk 1200 dpi-nél nagyobb printer felbontást, mert akkor a nyomtatás nagyon hosszú ideig tarthat.

1.2.5 Printer Settings:
Megnyomásával standard Windows Printer beállítóablak jelenik meg, ezzel állítgathatjuk a printer tulajdonságait.

1.2.6 Export to Editor:
Ennek a menüpontnak a segítségével átadhatjuk az aktuálisan megjelenített térképrészletet a Windows default képeditorának vagy megjelenítőjének.

1.2.7 Create Map:
A menüpont saját térképek készítésére szolgál. Megnyomásakor egy Open Dialog ablak nyílik, melyben kiválaszthatjuk a megfelelő pms formátumú forrásállományt, amit a program pmf formátumú bináris állománnyá konvertál.

1.3 A Query -> New Query menü

A menüpontot megnyomva egy dialogbox jelenik meg, melyben a lekérdezés paramétereit adhatjuk meg. A lekérdezés eredménye egy bizonyos ponthoz (ez a BASE POINT) legközelebb levő N darab geocache vagy pont, amelyek a megadott szűkítési feltételeknek is megfelelnek.Az első groupbox-ban adhatjuk meg a bázis pont koordinátáit, vagy egyszerűen lebökhetjük azt a térképről. A második groupboxban beállíthatjuk a maximálisan megjelenítndő elemek számát. Ha a Leave checkbox be van jelölve, akkor az összes pont benne lesz a lekérdezésben. Ha a harmadik groupboxban lévő Leave checkbox nincs bejelölve akkor szűkítési feltételeket adhatunk meg. Ezek az adatbázis bizonyos mezőiben levő szövegrészletek egyezésére utalhatnak.

A tihanyi félszigeten megbökött térkép alapján egy lekérdezés a következő eredményt adja:Az eredmény a main ablakban jelenik meg, a geocache rövid nevét, koordinátáit, bázisponttól való távolságát, hosszú nevét és kommentjét tartalmazza. Ha ezek után a lekérdezés eredményét egy a main ablakra való jobb egérgombkattintással megjelenő menü segítségével (Show Selected on map) felküldjük a térképre, akkor ezt fogjuk látni:

1.4 A Transfer menü1.4.1 Upload selected:
A Main ablak listboxában kiválasztott pontok adatait letölti a navigátorba. A letöltés interaktív, lásd még a navigátor felhasználói leírásában. A feltöltés állapotát statusbar jelzi. Sok adat esetén a feltöltés percekig is eltarthat, ez a navigátorban alkalmazott egyszerű memória IC írási ideje miatt van így.

1.4.2 Download:
Letölti a navigátorban tárolt adatokat. Erre akkor van szükség, amikor a navigátorral való játszadozás közben felvett pontok adatait meg akarjuk jeleníteni, vagy el akarjuk archiválni. A művelet szintén interaktív, lásd még a navigátor felhasználói leírásában. A letöltés állapotát statusbar jelzi. A letöltés ideje néhány másodperc és nem függ a letöltendő adatok mennyiségétől.


1.5 Az Other Settings menü1.5.1 Location Data Format:
Ezzel a menüponttal választhatjuk ki a GN-200 Manager program koordináta kiirási formátumát. A kiválasztott formátumot a program megjegyzi, a következő átállításig minden koordináta kijelzésnél a legutoljára beállított formátumot használja.

1.5.2 Communication On:
Ezzel a menüponttal választhatjuk ki, hogy a GN-200 Manager program melyik soros porton kommunikáljon a navigátorral.
1.6 GN-200 Manager V1.5 extrák:

1.6.1 A levadászott ládák elkülönítése
Ha elhelyezünk egy huntedcaches.lst nevű file-t a GN-200 Manager V1.5 default könyvtárába, amiben az általunk már meglátogatott ládák felsorolása szerepel, akkor a manager program ezeket elkülöníti. Az elkülönítés abból áll, hogy a query comment mezőjében "Levadászva!" megjegyzés szerepel, illetve ezeket a ládákat a huntedcaches.lst elején megadott színnel rajzolja ki a térképre. A query segítségével ezek a ládák akár teljesen kizárhatók a felsorolásból illetve a megjelenítésből. A file formátumleírását itt találod.
Ha a programban hibát találsz, vagy egyéb észrevételed van, azt itt jelezheted: