Ez az oldal a broadcast videotechnikában jártas szakembereknek készült, mutatván, hogy a rendkívül drága gyári berendezések helyett léteznek profi színvonalú, "házilagos" megoldások is egyes problémákra. Íme:


 

SMC2000P SLOW MOTION CONTROLLER

 Kompatibilis eszközök:

SONY
BVU-800, BVW-10, BVW-11, BVW-15, BVW-35, BVW-40, BVW-50, BVW-60, BVW-65, BVW-95, BVW-96, BVW-70, BVW-75, BVW-D75, BVW-9000, PVW-2600, PVW-2800, BVW-35PM, BVW-65PM, BVW-95PM, BVW-75PM, BVW-85P, BVW-70S, BVW-75S, BVW-D250P, WBR-700, DVR-2000, DVR-2100, DSR1500-P

A készülék beállítása:

Üzemmódok:
Az üzemmódok beállítása a SET PRT gombbal történik. A gomb nyomva tartása mellett állíthatók be a funkciók. A SET PRT megnyomása után 1 másodperccel a REC, a PLAY és STOP visszajelzések mutatják a beállított funkciók állapotát. Ezek a következők:

REC - Programozott felvételi mód
STOP - Kifutástiltás
PLAY - Digitális disk-es / analog vagy digit szalagos VTR

Amelyik gomb világít, az a funkció aktív, illetve, ha a PLAY visszajelzés világít, akkor a készülék Digitális disk-es üzemmódban van. Ha a programozott felvételi módot aktivizáljuk, akkor a PROG REC gomb megnyomására a vezérlő utasítja a VTR-t, hogy a felvétel módban nyomott STOP time code-ja után ugorjon 1-2 frame-el, és onnan kezdjen újabb felvételt készít. Ezzel elkerülhető, hogy beletöröljünk valamelyik előző akció végébe.

Ha a kifutástiltást aktivizáljuk, akkor a vezérlő a VAR+ lassítási módban az 1-5 frame-el eseményhez tartozó STOP time code-ja előtt JOG módba teszi a VTR-t, így megakadályozza, hogy túlfusson a szalag/disk az eseményen.
A Digitális disk-es / analog vagy digit szalagos VTR üzemmódot értelemszerűen a VTR típusának megfelelően kell beállítani.

Az üzemmódokat a megfelelő gombok legalább 2 másodperces nyomva tartásával állíthatjuk át.


Preroll time:
A preroll time 0 és 19 sec tartományban állítható a MEM/PRT forgatókapcsoló és a STAND BY gomb segítségével. Az egyes helyi érték a forgatókapcsolóval állítható 0 – 9 sec között. A tízes helyi érték pedig a funkció beállításnál leírt módon a STAND BY gombbal adható a preroll time-hoz.
Az összes beállítás a SET PRT gomb elengedésekor lép érvénybe. Ez azt jelenti, hogy ha csak a Programozott felvételi mód vagy Kifutástiltás, vagy Digitális disk-es/szalagos VTR üzemmódokat akarjuk megváltoztatni, akkor a forgatókapcsolót állítsuk abba a helyzetbe, ami a legutóbb beállított preroll time egyes helyi értékére mutat, mivel a preroll time is átállításra kerül a kapcsoló aktuális helyzetének megfelelően.

A beállításokat a készülék kikapcsolás után NEM jegyzi meg.


A készülék működése:
A lassításvezérlőn elhelyezett gombokkal vezérelhetjük a VTR-t. A gombok többségének funkciói nem szorulnak magyarázatra. Az alábbiakban felsorolásra kerülő néhány dolgot azonban érdemes tudni:

A lassítási sebesség:
A lassítási sebességet a VAR+ vagy VAR- gomb megnyomása után a PLAY SPEED feliratú karral lehet lineárisan állítani, ami azt jelenti, hogy a kar két szélső állása a 0.00 és az 1.00-szeres, a kar középállása pedig a 0.50-szeres lejátszási sebességnek felel meg.

Felvétel készítése:
A PLAY és a REC gombok együttes megnyomásával, vagy ha a programozott felvételi mód aktív, a PROG REC gomb megnyomásával indítható. A PROG REC time code tárolóba mindig az utolsó felvételből nyomott STOP time code-ja kerül. Ebből következik, hogy a PROG REC gombot nem szabad addig megnyomni, amíg legalább egy felvételt nem készítettünk, vagyis az első felvételt a PLAY–REC együttes megnyomásával kell készíteni.

A memóriák használata:
A memóriák kiválasztása a forgatókapcsolóval történik. Mindig abba a memóriába kerül mentésre az IN és - ha a Kifutástiltás funkció aktív - a STOP time code, aminek a száma a hétszegmens kijelzőn látható. A készülék összesen 10 eseményhez tud IN és STOP time code-ot elmenteni.
Gyakorlati használati tanács: Aktivizáljuk a Kifutástiltás és a Programozott felvételi mód funkciókat, ha még nem lennének aktívak. Állítsuk a forgatókapcsolót a 0-ás állásba. Kezdjünk el felvételt készíteni. Az eseménynél megnyomjuk az IN-t, ekkor az esemény time code-ja tárolódik a 0-ás memóriába. Az esemény után megnyomjuk a STOP-ot, ekkor a megállítás time code-ja is tárolódik a 0-ás memóriába. A PREROLL-t megnyomva a VTR visszaáll az esemény elé. A VAR+ -al megkezdjük a lassítást, majd vagy megállítjuk a STOP-al vagy a STOP time code-ja előtt 1-5 frame-el a készülék a VTR-t JOG módba teszi, ami a képet kimerevíti. Bármelyik megállás is következett be, most már nyomhatunk PROG REC –et. Viszont arra kell figyelni, hogy ha az előző eseményt meg akarjuk tartani, akkor, még azelőtt, hogy ismét IN-t nyomnánk a forgatókapcsolót, fordítsuk a következő állásba (jelen esetben 1 vagy 9), mert különben az újonnan bevitt IN time code a 0-s memóriába fog bekerülni, felülírva a régi eseményre mutató belépési kódot!
Menet közben bármelyik eltárolt eseményre vissza lehet állni, a megfelelő memória szám forgatókapcsolóval történő kiválasztásával. Ha a hetedik esemény után visszaálltunk a másodikra, annak lassítása vagy lejátszása után szintén működik a PROG REC, tehát a hetedik esemény után fog a VTR új felvételt készíteni. Azonban ekkor se felejtsünk el valamelyik még szabad memóriára visszaállni a következő IN megnyomása előtt.

 

Hedco HD16X16V VIDEO MATRIX CONTROLLER

 

Általános felépítés

Üzembehelyezés

Bekapcsolási sorrend

Szoftver használata

A mátrix kapcsolása

Produkciónév megadása

Input-Output név megadása

Memóriák elnevezése

Kapcsolási sebesség kiválasztása

Kapcsolási infó küldése, RemoteOn

Köteslista kinyomtatása

File-kezelés és új mátrix kérése

Új mátrix kérése

File megnyitása

File mentése

 

Általános felépítés

Egy produkcióhoz tartozik: 10 memória, ebből az első 7 külső bemenetről is vezérelhető. Minden memóriában más-más kapcsolási infó helyezhető el. A produkciók menthetők és file-ból visszaolvashatók. A kábelezési lista kinyomtatható. A kapcsolási sebességet három fokozatban lehet állítani.

 

Üzembehelyezés

A mátrix dobozába a számítógépről történő vezérlés biztosítása érdekében egy kis vezérlő elektronika került beépítésre. Ezen kívül a készülék hátulján két 9 pólusú lengő csatlakozó található az egyikre egy kapcsoló is fel lett szerelve.

A fekete a számítógép valamelyik COM1 vagy COM2 portjára csatlakoztatható (a program felismeri, hogy melyiken kell kommunikálnia).

A szükre csatlakozóra kell kötni a külső vezérlést (pl. mixert). A 9 pólusú cannon csatlakozó bekötése a következő:

Csatlakozási pont

Megnevezés

1

lső bemenet 1

2

külső bemenet 2

3

külső bemenet 3

4

külső bemenet 4

5

külső bemenet 5

6

külső bemenet 6

7

külső bemenet 7

8

üres

9

+5 V (kimenet)

 

A 9-es csatlakozási pontot egy-egy záróérintkezős nyomógombbal az 1-7-ig csatlakozási pontokhoz kell kötni. A nyomógombok megnyomása a megfelelő külső bemenet érvényesítését vonja maga után.

A fekete csatlakozón lévő kapcsoló arra szolgál, hogy kiválaszthassuk, hogy a vezérlés a Hedco saját tasztaturájáról, vagy a számítógépéről történjen.

 

Bekapcsolási sorrend

Kössük össze a Hedco-t a számítógéppel.

Feszültség alá helyezzük a Hedco-t.

A fekete csatlakozón lévő kapcsolót olyan állásba kapcsoljuk, hogy a Hedco egyik saját billentyűjének megnyomására se reagáljon.

Indítsuk el a Hdc.exe-t a számítógépen.

A számítógép 10 mp-n belül fel kell ismerje, hogy összeköttetésben van a mátrix-al, ha ez nem történik meg "Communication error" üzenetet kapunk. Ekkor vagy nincs a számítógép a Hedco-val összekötve, vagy szakadt a kábel, vagy rossz a számítógép mindkét soros portja vagy valamelyik program fogja azt a portot, amire a készülék rá van kötve, vagy elromlott a Hedco-ba beépített távvezérlő modul.

Amennyiben a Hedco nincs összekapcsolva a számítógéppel, a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e offline módban használni a programot szerkesztésre.

 

Szoftver használata

A mátrix kapcsolása: a mátrix a program megnyitásakor üres, a kapcsolásokat jelző kockák fehérek. A szoftver addig nem enged kapcsolatot rétrehozni, amíg valamelyik memória nincs aktiválva. Az aktív memória kijelölése után, ha rákattintunk valamelyik gombra, létrehozza a kapcsolatot. A megnyomott gomb felveszi a vele egysorban lévő input felirat színét, és a hozzá kapcsolt output feliratot is ugyanarra a színre festi.

Ha egy olyan kockára kattintunk, amelyhez már van kapcsolat rendelve, akkor a kapcsolatot törli, és a színeket is visszaállítja alapállapotba.

A szoftver nem engedi meg, hogy két vagy több input ugyanazzal az outputtal legyen összekapcsolva!

Amennyiben ezt mégis megprobáljuk az adott outputról lekapcsolja a korábban megadott input vonalat és az új kattintás helyén hoz létre kapcsolatot. A színeket is ennek megfelelően állítja át.

Ha az aktív memória mátrixából minden kapcsolatot ki szeretnénk törölni, akkor a Clear gombot kell megnyomni. A program biztonság kedvéért rákérdez, hogy biztosan törölni szeretnénk-e, és csak az OK gomb megnyomása után hajtja végre a mátrix törlését.

A szoftverben lehetőség van bizonyos feliratok testreszabására. Ilyenek: a produkciónév, az input és output feiratok, és a memóriagombok.

Ezek testreszabása a következőképpen történhet:

Produkciónév megadása: ha duplán kattintunk az ablak olyan területén, ahol nincs más objektum, akkor megjelenik egy újabb ablak, amelybe beírhatjuk a nevet. Az OK gomb megnyomása ez a név szerepelni fog a fejlécben. A Cancel gombra kattintva változtatás nélkül bezárja az ablakot.

Input-Output név megadása: amennyiben duplán kattintunk az "I01".."I16" vagy az "O01".."O16" valamelyikére, megjelenik egy ablak, amelybe input esetén 8, output esetén 6 karakter hosszú nevet lehet beírni. Az OK gomb megnyomása után ez a felirat, az alapfelirattal együtt jelenik meg. A Cancel gombra kattintva változtatás nélkül bezárja az ablakot.

Memóriák elnevezése: ha az adott gombra jobb egér gombbal kattintunk, egy ablak jelenik meg. Ebben az ablakban a eddigi név látható, amit átírhatunk maximum 10 karakteres szövegre. Az OK gombra kattintva az adott memória gombon megjelenik az új szöveg, a régit felülírva. Ha a név megváltoztatása nélkül nyomjuk meg az OK gombot, a szöveg a régi marad. A Cancel gombra kattintva változtatás nélkül bezárja az ablakot.

A fent felsorolt változtatásokat a szoftver mentés esetén megőrzi, és amikor legközelebb megnyitjuk az adott produkcióhoz tartozó file-t, viszontlátjuk a testreszabott feliratokat és gombokat.

 

Kapcsolási sebesség kiválasztása

A kapcsolási sebesség kiválasztása a Swiching speed panelon található gombokkal lehetséges. A sebesség három fokozatban állítható, és az egyes mátrixpontok átkapcsolása között eltelt időt lehet vele szabályozni. A legyorsabb sebesség kiválasztása esetén a rendszer 16 outputot 2 másodperc alatt képes átkapcsolni, legkissebb sebesség választása esetén pedig az átkapcsolás 15 másodpercig tart.

 

Kapcsolási infó elküldése, Remote On

Ha egy memóriát kitöltöttünk kapcsolási információval, akkor azt a Send gombbal küldhetjük le a mátrixnak. A 10 memóriából az első 7 külső kapcsolósorral is vezérelhető, abban az esetben, ha a Remote On be van kapcsolva.

 

Kötéslista kinyomtatása

A kötéslista kinyomtatása a Print gomb megnyomásával történik. Ebben a listában szerepel az adott produkció neve, amelyhez a kötéslista tartozik. A produkciónév alatt pedig megtaláljuk azokat az input és output neveket, amelyeket a hozzájuk rendeltünk.

 

File-kezelés és új mátrix kérése

Új mátrix kérése: a New gombra kattintva egy teljesen új produkció kapcsolásait lehet létrehozni. A produkciónevet, az input és output feliratokat, valamint a memória neveket, és természetesen a kapcsolási mátrixot is újra ki kell tölteni. A New gomb megnyomása a program bezárásával majd újramegnyitásával egyenértékű.

File megnyitása: az Open gomb megnyomásával egy már létező produkciót lehet megnyitni. A program megnyitott produkcióhoz tartozó kapcsolási információk alapján tölti ki a márixot. Az aktív memória az lesz, amelyik aktív volt akkor is, amikor a produkció el lett mentve. A megnyitott file az egyénileg megadott neveket és beállításokat is tartalmazza.

File mentése: file mentése a Save gomb megnyomásával lehetséges. A mentett file, ha más könyvtárat nem állítunk be, akkor a .\productions könyvtárba kerül. Ha abban a könyvtárban már létezik egy ugyanolyan nevű file, akkor rákérdez, hogy felülírja-e. Az elmentett file tartalmazni fogja az egyes memóriákhoz tartozó kapcsolási információkat, és hogy azokat milyen színnel kell majd újra kirajzolnia. Ezen kívül elmenti az összes egyéni beállítást is (memóriák nevei, feliratok nevei, produkció neve).

 

 

Szükséged van egy vezérlésre? Ha igen küldj mailt ide:


Főoldal